Głupota nie zwalnia od myślenia - Stanisław Jerzy Lec
PrintMode
Piątek, 1 Sierpnia. Imieniny: Nadia, Justyna, Piotr.

Bezpieczna Szkoła

KONKURS BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ
 


W okresie od 10 października 2012r. do 31 marca 2013 r. Gimnazjum nr 11 wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Nad konkursem patronat objął MEN.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W związku z tym w naszej szkole odbyły się liczne spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego nt. Bezpiecznego zachowana w szkole, domu, na ulic. Na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach omówiono tematy dotyczące m.in:  prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, przestrzegania prawa, jak również tytoniu i  narkotyków oraz kiboli i grup podwórkowych.
W ramach realizacji zadań konkursowych przeprowadziliśmy również szkolny konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”

Zwieńczeniem konkursu było otrzymanie przez Gimnazjum nr 11 tytułu Bezpiecznej Szkoły oraz dyplomu honorowego.