Osiągnięcia często przesłaniają złe czyny - Demostenes
PrintMode
Czwartek, 31 Lipca. Imieniny: Helena, Ignacy, Lubomir.

Jezyk niemiecki

!!! KONKURS PLAKATU !!!

"Język niemiecki w naszej szkole - co wyróżnia naszą szkołę od innych?"

Prace wykonane dowolną techniką w formacie A3 lub A2 należy składać
do dnia 5.marca 2014r. do p. Fertak (sala 24)

Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi. 

Zapraszamy do wzięcia udziału !!!
 
 
Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 
"Nasza szkoła" - projekt realizowany na platformie internetowej
 
"Berlin i Warszawa - dwie stolice" - projekt interdyscyplinarny
 
"Berlin - stolica filmu" 
 
"Reisen machen klug - co przyciąga turystów do Niemiec?" 
 
"Jak zostać redaktorem?" - współpraca w redakcji międzynarodowej gazetki internetowej KLICK (+możliwość wyjazdu na warsztaty dziennikarskie do Berlina!)
 
"Orte der Erinnerung" - jakie są miejsca pamięci w mojej okolicy? - projekt on-line
 
"Deutsch und Musik" - skomponowanie piosenki w języku niemieckim 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2013/2014 
 
Kuratoryjny Konkurs Języka Niemieckiego
I etap - 21.10.2013.
II etap - 29.11.2013.
III etap - 31.01.2014.
 
Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek tematycznych w Językach Obcych
"Rhymes  & Songs" w Warszawie
eliminacje szkolne grudzień 2013
finał marzec 2014
gala maj 2014
 
Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-L 
eliminacje szkolne marzec 2014
finał maj 2014 
gala czerwiec 2014
 
Szkolny Konkurs Piosenki Wielojęzycznej "Wieża Babel"
luty 2014
 
Szkolny Konkurs Kulturoznawczy o krajach niemieckiego obszaru językowego
marzec 2014 
 
Szkolny Konkurs "Przysłowia w Językach Obcych" 
kwiecień 2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Projekt PASCH

„Szkoły: Partnerzy przyszłości” (PASCH) 
– to nazwa projektu, który powstał z inicjatywy niemieckiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Goethe Institut.
  
Ma on na celu  stworzenie na całym świecie 1000 szkół 
partnerskich. 
W Polsce zostało wyłonionych 8 szkół modelowych,
które współpracują ze sobą i otrzymują wsparcie Goethe Institut.

Projekt ten ma między innymi pokazać na przykładzie 
języka niemieckiego, jakie korzyści może przynieść współpraca 
szkół w nauczaniu języka obcego na 3 etapach edukacji szkolnej 
(od szkoły podstawowej do matury).

Gimnazjum nr 11 w Warszawie jest  jedną z ośmiu szkół modelowych 
w Polsce, jedyną w województwie mazowieckim. 

W dniu 9.10.2008 Dyrektor Gimnazjum pani Elżbieta Bazyl 
podpisała w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec 
list intencyjny związany z projektem.

W ramach nawiązanej współpracy Nasze Gimnazjum  otrzymało już 
trzy razy wysokie dotacje na wyposażenie i materiały szkolne, 
tablicę interaktywną razem z projektorem i komputerem
oraz materiały pomocnicze do pracowni językowych.


Działania w ramach projektu PASCH:
- 2 uczniów naszej szkoły otrzymuje co roku stypendium
na wakacyjny trzytygodniowy kurs językowy w Niemczech.

- Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w 
międzynarodowych projektach:
a) teatralnym
b) międzynarodowej gazetki internetowej „KLICK on-line” 
(uczniowie biorą udział w warsztatach dziennikarskich w Niemczech)
c) muzycznym

- Nawiązaliśmy też współpracę ze szkołą PASCH w Istambule, 
z którą nasi uczniowie realizują projekty w języku niemieckim, 
a w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie obydwu szkół odwiedzili się 
w Warszawie i Istambule w ramach wymiany międzyszkolnej. 

- Otrzymaliśmy też dofinansowanie projektu międzyprzedmiotowego: 
„Matematyka w życiu codziennym”, w ramach którego uczniowie
 pojechali do Exploratorium w Poczdamie na lekcję matematyki.

- We współpracy wszystkich szkół PASCH w Polsce nasi uczniowie 
wzięli udział w bardzo ciekawym projekcie „Maskotka Paschi”. 
Maskotka ta  „odwiedzała” szkoły PASCH w Polsce i razem z uczniami 
spędzałą tydzień w danej szkole. Uczniowie prowadzili jej dziennik 
w języku niemieckim.

-  Na stronie internetowej www.pasch–net.de uczniowie 
mają możliwość zapoznawania się z kulturą Niemiec, 
jak i nawiązywania znajomości z uczniami z innych szkół 
partnerskich na całym świecie.

- przy współpracy Goethe Institut organizowany Konkurs Plakatu 
dla uczniów szkół podstawowych.

- na terenie naszej szkoły dwa razy zorganizowane zostało
 przedstawienie teatralne niemieckiej grupy Pohyb’s & Konsorten. 

- co roku pod koniec roku szkolnego wielu uczniów  
przystępuje do egzaminów do Certyfikatów językowych dla 
młodzieży FIT in Deutsch 1, FIT in Deutsch 2 oraz 
Zertifikat Deutsch für Jugendliche. 
Egzamin przeprowadzają egzaminatorzy Goethe Institut 
na terenie naszej szkoły, a uczniowie wnoszą tylko symboliczną 
opłatę.


- Nasza szkoła została zgłoszona do programu UNSECO „Kulturweit”.
 W ramach tego programu studenci z Niemiec odbywają praktyki
 w szkołach i placówkach kulturalnych na całym świecie. 
 Gościły u nas młode praktykantki z Niemiec, które cały rok 
współpracowały z nauczycielami języka niemieckiego.

-Nauczyciele języka niemieckiego biorą udział w szkoleniach 
organizowanych przez Goethe Institut ze środków programu PASCH.


- Przypieczętowaniem współpracy z Instytutem Goethego 
było odsłonięcie tablicy PASCH podczas Dnia Otwartego Gimnazjum 
dnia 15. maja 2010r.