Cisza może być wymowniejsza od słów
PrintMode
Piątek, 1 Sierpnia. Imieniny: Nadia, Justyna, Piotr.

Rekrutacja do Gimnazjum nr 11

Na dole strony dostępna jest lista wszystkich plików do pobrania dotyczących rekrutacji.
 
Dokumenty do wypełnienia dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gimnazjum Nr 11 spoza rejonu:

Rodzice uczniów spoza rejonu są zobowiązani do:
  • złożenia w sekretariacie szkoły w dniach: 2 - 27 kwietnia 2012 r. w godz. 8.00- 16.00 (dodatkowy termin - 19.05.2012 - dzień otwarty) podania (druk dostępny tutaj lub w sekretariacie szkoły)
  • dostarczenia do sekretariatu szkoły w dniach: 29.06 - 04.07.2012 r. wypełnionego druku "DANE O KANDYDACIE DO GIMNAZJUM" (zamieszkałym poza obwodem gimnazjum) wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie z egzaminu po 6 klasie, dyplomy i wyróżnienia z klasy 6, podpisane 1 zdjęcie legitymacyjne – wymagane dokumenty składamy w "koszulce")
Dokumenty do wypełnienia dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gimnazjum Nr 11 z rejonu:

Rodzice uczniów z rejonu są zobowiązani do:
  • złożenia w sekretariacie szkoły w dniach: 2 - 27 kwietnia 2012 r. w godz. 8.00- 16.00 podania (druk dostępny tutaj lub w sekretariacie szkoły)
  • dostarczenia do sekretariatu szkoły w dniach: 29.06 - 04.07.2012 r. wypełnionego druku "DANE O KANDYDACIE DO GIMNAZJUM" (zamieszkałym w obwodzie gimnazjum) wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie z egzaminu po 6 klasie, podpisane 1 zdjęcie legitymacyjne – wymagane dokumenty składamy w "koszulce")

Informacja o językach obcych

W naszym gimnazjum prowadzone są zajęcia lekcyjne z następujących
języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.

Planujemy utworzyć 6 klas pierwszych

1a języki: angielski - rosyjski
1b języki: angielski - rosyjski
1c języki: angielski - francuski
1d  języki: angielski - niemiecki
1e  języki: niemiecki - angielski
1f  języki: niemiecki - angielski


    W każdej klasie prowadzone są zajęcia z dwóch języków obcych. Pierwszy język w wymiarze 3h / tygodniowo z podziałem na grupy, drugi język 2h / tygodniowo z podziałem na grupy.

    Na początku roku szkolnego w każdej klasie przeprowadzany jest test z języka angielskiego, na podstawie którego nauczyciele dzielą uczniów na dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania.

Harmonogram Rekrutacji do Gimnazjum nr 11
na rok szkolny 2012/2013

ZAPISY

(wstępne zgłoszenie

uczniów z rejonu 

i spoza rejonu)

2 - 27 kwietnia 2012 r. w godz. 8.00-16.00;

zapisy i składanie podań o przyjęcie do Gimnazjum Nr 11

potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna

(w dniach 24,25,26.04.2012- egzaminy gimnazjalne - podania nie będą przyjmowane)

(druk na stronie - pliki do pobrania lub w sekretariacie szkoły)

DZIEŃ OTWARTY

dla dzieci i rodziców

 19.05.2012 (sobota) w godz. 9.00-13.00

SPOTKANIE

INFORMACYJNE

Z DYREKTOREM

 05.06.2012 (wtorek) godz. 18.00

TERMIN SŁADANIA
DOKUMENTÓW

(po zakończeniu

szkoły podstawowej)

 29.06.2012 - 04.07.2012 w godz. 8.00-16.00

WYWIESZENIE LIST
PRZYJĘTYCH
KANDYDATÓW

 06.07.2012 (piatek) godz. 16.00


Pliki do pobrania: